Amarnath Yatra By Helicopter
$280/INR 19999pp

Amarnath Yatra By Helicopter


 • Srinagar- Sonamarg- Baltal - Amarnath Cave - Srinagar

Duration - 3days
View Details
Best Itinerary for Chardham Yatra
$449/INR 34999 pp

Best Itinerary for Chardham Yatra


 • Delhi, Haridwar, Rishikesh, Barkot, Yamunotri,Gangotri , Kedarnath, Badrinath

Duration - 10Days
View Details
Chardham Yatra of Hindu
$834/INR 49999pp

Chardham Yatra of Hindu


 • Badrinath - Jagannath Puri -Rameshwaram -Dwarka

Duration - 12 Days
View Details
India-Nepal Pilgrimage
$559/INR 37999pp

India-Nepal Pilgrimage


 • Kashi- Allahabad- Ayodhya- Muktinath- Pokhara- Chitwan- Kathmandu

Duration - 12 Days
View Details
India-Nepal Trith
$479/INR 32999pp

India-Nepal Trith


 • Kashi- Allahabad- Ayodhya- Chitwan- Pokhara- Muktinath- Kathmandu

Duration - 10 Days
View Details
Jain Pilgrimage tour
$425/INR28999pp

Jain Pilgrimage tour


 • Delhi-Udaipu-MountAbu- Ranakpur-Hassan-Shravanbelgola

Duration - 8 Days
View Details
Kailash Mansarovar Yatra by Road
$2499/INR 145000pp

Kailash Mansarovar Yatra by Road


 • Kailash Mansarovar Tour

Duration - 13 Days
View Details
Kailash Mansarovar Yatra Ex Nepalganj
$2800/INR 175000pp

Kailash Mansarovar Yatra Ex Nepalganj


 • Nepalgunj, Simikot, Hilsa, Lake Manasarovar, Darchen, Yama Dwar, Zutulpuk, Purang, Nepalgunj

Duration - 9 Days
View Details
Kedarnath Dham Yatra (by Helicopter/Pony)
$230/17499pp

Kedarnath Dham Yatra (by Helicopter/Pony)


 • Delhi, Rishikesh, Haridwar, Guptakashi, Kedarnath

Duration - 5 Days
View Details
Kedarnath Dham Yatra from Delhi
$249/INR18499pp

Kedarnath Dham Yatra from Delhi


 • Delhi, Rishikesh, Guptakashi/ Sitapur, Kedarnath, Sitapur, Haridwar

Duration - 6 Days
View Details
Mata Vaishno Devi Yatra
$85/INR 5499pp

Mata Vaishno Devi Yatra


 • Vaishno-Devi-yatra

Duration - 3 Days
View Details
North India Pilgrimage
$609/INR41499pp

North India Pilgrimage


 • Delhi- Kashi- Allahabad- Ayodhya- Lucknow- Agra- Haridwar

Duration - 11 Days
View Details
Spiritual Gurdwara Tour
$249/INR 16999pp

Spiritual Gurdwara Tour


 • Delhi-Chandigarh-Parivar Vichhora -Anandpur Sahib-Amritsar -Tarn Taran -Gobindwal-Hazoor Sahib

Duration - 6 Days
View Details
Uttarakhand Chardham Yatra
$559/INRĀ 38000pp

Uttarakhand Chardham Yatra


 • Delhi-Haridwar-Barkot -Yamunotri-Barkot-Uttarkashi-Gangotri -Guptkashi-Kedarnath-Badrinath-Rudraprayag

Duration - 12 Days
View Details
Uttarakhand Do Dham
$359/INR 24499pp

Uttarakhand Do Dham


 • Haridwar-Guptkashi-Kedarnath-Badrinath-Rudraprayag

Duration - 7 Days
View Details
Vaishno Devi with Patnitop
$119/INR 7999pp

Vaishno Devi with Patnitop


 • Vaishno-Devi-Patnitop

Duration - 4 Days
View Details
Vaishno Devi with Shiv khori
$167/INR 9999pp

Vaishno Devi with Shiv khori


 • jammu-vaishnodevi-darshan-shivkhori

Duration - 4 Days
View Details